Authors Posts by Đỗ Xuân Thi

Đỗ Xuân Thi

Đỗ Xuân Thi
5 POSTS 0 COMMENTS
Marketing Coordinator at EHub - Cộng đồng khởi nghiệp trẻ FTU2 | Content Editor at Human Library Vietnam | Copywriter at SAGE Brand and Communications Academy - HCM