Authors Posts by Vũ Đức Trí Thể

Vũ Đức Trí Thể

Vũ Đức Trí Thể
6 POSTS 0 COMMENTS
Senior Trainer (Chuyên gia đào tạo) cộng tác cho YDC | Chứng nhận về phương pháp giảng dạy trong thế kỷ 21 (21st Century Competencies - Strategies and Solutions for the Classroom)