Không Có Kinh Nghiệm

Không Có Kinh Nghiệm

Sinh viên mới ra trường không có kinh nghiệm thì phải làm sao? Làm thế nào để tìm được một công việc thực tập ưng ý? Phải làm gì để bù đắp cho kinh nghiệm còn thiếu.